Érdekel, hogyan lehet társadalmilag hasznos ügyekért tenni, miközben az üzleti modelled is fejlődik?
Hogyan lehet túllépni az egyszeri segítségnyújtó, adományozó akciókon, miközben partnereket szerzel?
Akkor a Bridge to Benefits Mesterkurzus neked szól!

Bridge to Benefits képzéssorozatunk célja a társadalmi felelősséget érző vállalkozásoknak gyakorlati támogatást nyújtani az üzleti és társadalmi missziójuk kiteljesítésében. A program keretében gyakorlatorientált megoldásokat nyújtunk kkv-k számára, nagyvállalatok és civil szervezetek egyidejű bevonásával.

A kezdeményezést 2021-ben hívta életre a BKIK és a Civil Impact Nonprofit Kft. Az első évben 10 kisvállalkozás, 10 nagyvállalat, egy önkormányzat és 6 civil szervezet együttműködésében valósult meg programunk. Idén pedig örömmel látjuk a Te cégedet is! 

Nézd meg az előző évi Mesterkurzusról készült videót ITT.

Programunk térítésmentes, azonban a részvétel sikeres pályázati jelentkezéshez kötött.

Felhívásunk keretében olyan mikro-,  kis- és középvállalkozásokat keresünk az ország egész területéről, akik érdeklődnek olyan fejlesztési lehetőség iránt, amelynek köszönhetően tevékenységük társadalmi és környezeti célok mentén fejlődik, emellett pedig nyitottak arra, hogy nagyvállalatok és civil szervezetek jógyakorlatait és tapasztalatait megismerjék, adott esetben adaptálják azokat.

A pályázatokat elektronikus formában, ITT kell benyújtani.

A pályázati űrlap minta ITT tekinthető meg.

A MESTERKURZUS CÉLJA

 • A KKV-k támogatása annak érdekében, hogy a társadalmilag fontos ügyeket beépíthessék normál üzleti folyamataikba és felfedezzék, hogy a pozitív hatás mellett mindez hogyan erősítheti piaci pozíciójukat;
 • mindezzel hozzájárulni a társadalmi és környezeti hasznosság tudatosításához a KKV-k körében;
 • továbbá együttműködéseket, új projektek megszületését ösztönözni a KKV-k, nagyvállalatok és civil szervezetek, társadalmi vállalkozások között.

A Bridge to Benefits Mesterkurzus valamennyi modulja számos további lehetőséget is tartogat a résztvevők számára, többek között: networking, gyakorlati tudásmegismerés, felelős üzleti modell kialakítás és a meglévő fejlesztése.

MESTERKURZUS STRUKTÚRÁJA ÉS TARTALMA

A Mesterkurzus két részből áll: egy hat alkalmas, interaktív workshop sorozatból, majd egy azt követő támogatási (inkubációs) időszakból. A workshopok egy külön alkalom keretében pitch előadással zárulnak, ahol a kisvállalkozások bemutathatják a kidolgozott társadalmi hasznossággal bíró szolgáltatásukat, kezdeményezésüket, és ehhez további partnereket és támogatást kérhetnek.

Az inkubáció időszaka a programsorozaton kialakult új kapcsolatokhoz, új projektkezdeményezésekhez féléves időtartamban nyújt támogatást.

A modulok célja feltárni azokat az együttműködési területeket, ahol a résztvevők eredményesen együtt dolgozhatnak, és felkészíteni őket együttműködések kiépítésére. Ennek érdekében a képzési időszak alatt olyan nonprofit partnereket és nagyvállalatokat vonunk be, akik saját jó gyakorlataikkal, tapasztalataik megosztásával segítik és ösztönzik ezt a munkát.

A modulokat folyamatos csoportos és egyéni mentorálás kíséri. Az egyéni, személyre (cégre) szabott tanácsadás eredményeit a résztvevők azonnal adaptálni tudják a saját szervezetükre.

1. SZAKASZ: INTERAKTÍV WORKSHOP-SOROZAT 

6 modulból + 1 (pitch) álló, interaktív workshop sorozat, mely 2022. április 4. - május 26. között fog megvalósulni a lenti tematika mentén. Valamennyi modulnak része az egyéni és csoportos mentorálás, amelyet képzett és kiemelkedő gyakorlattal rendelkező coach partnerünk irányít, a bevont nagyvállalati és civil mentorokkal együttműködve.

Valamennyi modulban meghatározóak továbbá a folyamatos együttműködésre, közös brainstormingra építő foglalkozások, illetve az interaktivitás.

ÜTEMEZÉS:

1. Társadalmi és környezeti hasznosság. Mit rejtenek e fogalmak, hogyan kapcsolódhatunk hozzájuk és egymáshoz?

Időpont: 2022. április 7.

A modul célja:

A jelentkezők megismerkednek egymással, továbbá a képzéshez tartozó alapfogalmakkal, tartalmukkal. A nap során nem csak arra derül fény, hogy a mindennapi életünkben is sokszor tudattalanul végzünk a fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységeket, hanem arra is, hogy a résztvevők működésében, a különböző szektorok képviselői között is milyen sok közös pont határozható meg.

2. Civil-vállalati együttműködések szerepe és lehetőségei az üzleti életben

Időpont: 2022. április 14.

A modul célja:

A résztvevők megismerik a témakörhöz kapcsolódó jó gyakorlatokat elsősorban nagyvállalati és civil szervezeti aspektusból. Megmutatjuk, hogy milyen üzleti értéke lehet egy társadalmi, környezeti befektetésnek egy cég életében. A vállalkozók megismerkednek a különböző együttműködési formákkal és lehetőségekkel.

3. Üzlet- és projektfejlesztés a társadalmi és környezeti befektetések mentén

Időpont: 2022. április 28.

A modul célja:

A résztvevők a saját példájukon keresztül feltárják, hogyan tudják a környezeti és társadalmi hasznosságot szem előtt tartva fejleszteni az üzletüket. Bemutatjuk, hogy milyen gondolkodás, attitűd és új látószög támogatja az ilyen projektfejlesztést, és hogy hogyan építhető erre üzleti stratégia. A modul eredményeként a résztvevők egy új eszköztár birtokába kerülnek, a tanulási folyamatban egymást is aktívan segítve a saját jó gyakorlataik megosztásával.

4. Új marketing és kommunikációs lehetőségek a társadalmi és környezeti hasznosság szolgálatában

Időpont: 2022. május 5.

A modul célja:

A modul során a résztvevők felfedezik, hogy a vállalkozás kommunikációs és a marketingfolyamatai hogyan segítik a társadalmi hasznosságú projekteket és fordítva: azaz e projektek miként hatnak az üzleti kommunikációra. Célunk bemutatni, hogyan támogathatják a társadalmi és környezeti hasznosságú projektek az értékesítési folyamatokat, sőt ezek hogyan lehetnek a versenyelőny részei. A résztvevőket bevezetjük a hatásmérés alapjaiba, mely abban nyújt számukra segítséget, hogyan kell és érdemes adatokat és visszajelzéseket gyűjteni a társadalmi hasznosságukról és mit olvashatnak ki ezekből az információkból.

5. Üzleti és pénzügyi (újra)tervezés a társadalmi befektetések mentén

Időpont: 2022. május 12.

A modul célja:

A fenntartható működés, a jövőálló befektetések csak tudatos pénzügyi és üzleti tervezés mentén képzelhetők el. Ennek mentén a modul célja a pénzügyi, gazdasági és üzleti tervezéshez szükséges tudás megosztása, fókusszal a társadalmi hasznosság kezelésére. A modul célja továbbá a projektmenedzsment ismeretek bővítése, illetve a külső források bevonási lehetőségeinek körüljárása. Ezzel a modullal abban kívánjuk támogatni a résztvevőinket, hogy a formálódó projektötletük finanszírozásához, implementálásához gyakorlati támpontokhoz jussanak.

6. A Te utad! - együttműködési lehetőségek a vállalkozásod számára

Időpont: 2022. május 19.

A modul célja:

Az addig tanultak alapján közösen feltérképezzük azokat a pontokat a vállalkozás mindennapi működésében, ahol lehetőség van társadalmi és környezeti befektetésekre. Fő kérdéseink a modul során: milyen együttműködési lehetőségeket tud elképzelni a résztvevőnk? Hogyan látja ezt a többi partner? A modul során a résztvevő vállalkozások már aktívan készülnek a pitchre is, ahol a projektötletüket prezentálják.

2. SZAKASZ: PITCH 

Időpont: 2022. május 26.

A Bridge to Benefits Mesterkurzus mérföldköve a képzéssorozat zárásaként, nagyvállalati és civil partnereink bevonásával. Az eseményhez azok a résztvevők csatlakozhatnak, akik legalább 4 modulon jelen voltak. Ők projektötleteik prezentálásával (pitch) mutatkozhatnak be, amely által lehetőségük nyílik konkrét partnerségek kialakítására, későbbi inkubációra.

3. SZAKASZ: PILOT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA (6 HÓNAP) 

A pitch-et követően a kialakított partnerségek a megegyezésük alapján pilot projektet valósíthatnak meg. Ezek tervezett időtartama: 2022. június – december. A pilot projektek meghatározó része a bevont partnerek által biztosított mentorálás.

A modulok kivitelezése személyesen vagy online történik, a hatályos járványügyi intézkedéseknek eleget téve.

A Bridge to Benefits Mesterkurzuson való részvétel előnyei:

 • Új kapcsolatok kiépítésének lehetősége, nagyvállalati és civil szereplőkkel
 • Mentori támogatás a vállalkozások számára
 • Új ismeretek elsajátítása, versenyelőny kialakítása/erősítése a cég számára
 • Közös projektek formájában kézzelfogható hatás elérése társadalmilag fontos ügyekben
 • A pitch eseményen a zsűri által ítélt három legjobb projekt a BKIK által nettó 1000 EUR értékű promóciós támogatást kap. A támogatás a projektről szóló promóciós célú, bemutatkozó videó gyártását és  erre vonatkozó  fizetett közösségi médiahirdetést tartalmaz. A videó és a közösségi média hirdetés lebonyolítását a BKIK által megbízott kommunikációs ügynökség készíti.


Felhívás kedvezményezett vállalkozásai:

Alapkritériumok:

 • legalább 1 éve működik (cégbejegyzés legkésőbb 2020. december 31-ig megtörtént)
 • a vállalkozás nem áll végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt
 • a vállalkozás rendelkezik kialakult ügyfélkörrel, támogatókkal vagy partnerekkel

Az aktuális felhívásnak két kiemelt célcsoportját jelentik a fiatal vállalkozók, illetve a generációváltásra készülő vállalkozások. Ezen célcsoportba tartozó pályázók plusz pontot szerezhetnek a bírálat során.

A két kiemelt célcsoport nem jelent kizárólagosságot, azaz örömmel várunk minden olyan jelentkezőt is, aki esetleg egyik csoportba sem tartozik.

Szakmai kritériumok (az egyes pontoknak való megfelelőség plusz pontszámot jelent):

 • elköteleződés a környezeti és társadalmi hasznosság iránt egy társadalmi vagy környezeti ügy/téma bemutatásával, amely a szervezet számára releváns és tevékenységéhez kapcsolható,
 • korábbi önkéntes munka a cég vagy egyes munkavállalói esetében, ill. az erről szóló referencia bemutatása röviden,
 • meglévő szándék az üzleti működés felülvizsgálatára a környezeti és társadalmi ügyek beépítése vagy erősítése céljából,
 • fenntarthatósági vízióval vagy meglévő tervvel rendelkezés, ennek rövid bemutatása.


A Mesterkurzus megvalósításának ütemezése:

2022. január-február:

 • Pályázati ablak
 • Információs napok

2022. március:

 • Pályázatok bírálata, eredményhirdetés
 • Kick-off meetingek

2022. április-május:

 • Képzéssorozat (I. szakasz)

2022. május 26:

 • Pitch (II. szakasz)

2022. június – december:

 • Megvalósítás, inkubáció (III. szakasz)

A modultematikák és az ütemezés esetében a programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

A képzésbe való jelentkezés

A képzésben való részvétel ingyenes. Az érdeklődő vállalkozások egy pályázat elkészítésével jelentkezhetnek a programba.

A pályázat alapja egy kezdeti koncepció kidolgozása, amely a vállalkozás elképzeléseit mutatja be a társadalmi hasznosságot és a partnerségeket illetően, az együttműködésekkel elérni kívánt hatást.

A bírálat esetében hiánypótlással élhet a kiíró, a jobb megértés érdekében pedig személyes beszélgetést kezdeményezhet.

A pályázatokat elektronikus formában, ITT kell benyújtani.

A pályázati űrlap minta ITT tekinthető meg (nem kitöltendő, csak mintaként szolgál. A pályázat benyújtása online lehetséges).

A beérkezett jelentkezésekből legfeljebb 15 vállalkozás kerül kiválasztásra a szakértői zsűri által meghatározott szempontrendszer alapján.

Kérjük, részvételi szándékodat jelezd a projektiroda@bkik.hu email címen! 

Szakmai partnerek, együttműködők, szervezők

A program megvalósítását és koordinációját a BKIK Projektmenedzsment Irodája végzi. Szakmai közreműködők: a Civil Impact Nonprofit Kft., valamint Majoros Zsuzsanna, társadalmi vállalkozási szakértő és coach.

Résztvevő nagyvállalatok: bp Magyarország, dm Kft., Erste Bank, MVM, Praktiker, PwC Magyarország, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Syngenta, TATA Consultancy Services, UniCredit Bank.

Önkormányzati partner: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Résztvevő civil szervezetek: Budapest Bike Maffia, Salva Vita Alapítvány, Felelős Gasztróhős, Kemence Egyesület.

További információ:

BKIK Projektmenedzsment Iroda

Web: https://nemzetkoziprojektek.bkik.hu/felelos-vallakozasok/bridge-to-benefits/
Email: projektiroda@bkik.hu