SEE ME IN

SEE ME IN

See me in

A SEE ME IN projekt (A társadalmi vállalkozás mint a bevándorlók foglalkoztatását és integrációját biztosító környezet) célja a harmadik országokból Közép-Európába érkezett vállalkozók támogatása. Az Interreg Central Europe alapból támogatott projekt a harmadik országból érkezett vállalkozók cégfejlesztését támogatja,  társadalmi és gazdasági integrációjuk előremozdítása révén.

A harmadik országból érkezett vállalkozók rendszerint komoly nehézségekkel szembesülnek a cégük fenntartásában és fejlesztésében, és sok esetben a tágabb gazdasági környezettől elszigetelten működnek. A SEE ME IN a gazdasági integráció elősegítése mellett a szélesebb körű társadalmi befogadást is ösztönzi.

A projekt első fázisát az igényfelmérés és kutatási tevékenységek jelentik, amelynek fő fókusza az érintett vállalkozások jelenlegi helyzetének, tudásának és lehetőségeinek mély megértése. Ezekre az eredményekre támaszkodva kezdődött meg az Interkulturális Vállalkozásfejlesztési Központ [Intercultural Business Development Hub] kidolgozása, amely a harmadik országból érkezetteken túl a natív üzleti élet szereplőit is magában foglalja. Az alapvető üzleti segítségnyújtáson túl (üzleti terv készítés, pénzügy és jogi tanácsadás), a Központ személyre szabott képzéseket (coaching, mentoring), rendezvényeket (partnerkeresés) és konkrét üzeti területek erősítését célzó szolgáltatásokat nyújt (pl. online marketing, kommunikáció fejlesztése). Az Interkulturális Vállalkozásfejlesztési Központ egy elsősorban online működő szolgáltatás, amely 2020 őszén lesz elérhető a résztvevő partnerországokban.

A projekt következő szakaszát a cég-cég közötti rendezvények (B2B matchmaking) megvalósítása jelenti és az interkulturális központ kiterjedt tesztelése, amelyek egyszerre célozzák a célcsoport vállalkozások egymás közötti és a natív vállalkozásokkal való kapcsolatépítését.

A projektbe való bekapcsolódás előnyei az érdeklődő vállalkozások számára:

  • Üzletfejlesztési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
  • Készség- és kompetenciafejlesztés, tudásbővítés (üzleti és pénzügyi tervezés, jog, marketing stb.)
  • Új hazai és nemzetközi üzleti és vevői kapcsolatok kialakítása
  • Jobb láthatóság, ismertség növelése

A SEE ME IN olaszországi vezetéssel (Fondazione Politecnico Di Milano), 10 projektpartner és rajtuk keresztül 5 ország közreműködésével valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Interreg Central Europe Program keretében megvalósuló projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnerként vesz részt.

Projektadatok:
Vezető partner: Fondazione Politecnico Di Milano (Olaszország)
Projekt teljes költségvetése: 2 362 280 EUR
Megvalósítási időszak: 2019-2022
Projekt hivatalos honlapja: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html