Duális szakképzés - Learning by Doing projekt

Learning by Doing

Learning by Doing

A szakképzési partnerségek célzott kapacitásépítése a Duna régióban a szakképzési rendszerek hatékony modernizálása érdekében. A Learning by Doing projekt a munkaerőpiaci igények jobb kiszolgálására alkalmas szakképzési keretrendszer kidolgozását tűzte ki célul a Duna-menti országokban. A projekt célja az érdekelt szereplők kapacitásfejlesztése a regionális, nemzeti és nemzetközi partnerségek erősítése révén, a meglévő szakképzési rendszerek duális szakképzéssé való átalakításának megkönnyítése céljából.

A célokhoz vezető eszközt a szakképzésben érdekelt, illetve a szakképzésben résztvevő szereplők kapacitásfejlesztése jelenti, amely szakmai tanulmányutak, nemzetközi tudásmegosztás, helyszíni interaktív képzések révén valósult meg.

A 14 országból jövő 24 partnerszervezet együttműködésében megvalósított projekt egyik végeredménye egy olyan útmutató kézikönyv kidolgozása jelentett, amely alapján végrehajtható a duális szakképzés teljeskörű reformja. További eredmény egy modern tudásközpont felállítása volt, amely hozzáférést biztosít a szakképzéshez kapcsolódó legkorszerűbb tudásanyaghoz http://observatory.honlapkeszites.eu/

A Learning by Doing a Duna Transznacionális Program Titkársága és az Irányító hatóság döntése alapján stratégiai projektnek minősül. A megvalósításban valamennyi, a Duna-régióban található ország részt vesz, és bevonásra kerültek kamarák és a nemzeti szintű szakképzési hatóságok is.

Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezető partnerként, a projekt irányítójaként vett részt a jól irányított Duna-régió prioritáson belül a társadalmi célok kezelésére szolgáló intézményi kapacitások javítását célzó konkrét célkitűzésen belül.

Projekt adatok:
Vezető partner: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Projekt teljes költségvetése: 2.358.967,8 EUR
Megvalósítási időszak:2017.01.01-2019.06.30
Projekt hivatalos honlapja: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

WBL Observatory: https://wblobservatory.bkik.hu