Tudásmenedzsment KnowING IPR projekt


KnowING IPR

KnowingIPR

A KnowING IPR projekt célja a fejlett tudástervezési technológia beemelése a szellemi tulajdonjog (IPR) világába. Ennek érdekében a projekt ösztönzi a technológiai transzfer és az IPR-alapú együttműködéseket. Külön figyelmet kap az innovációnak különböző szakaszában résztvevő kutatóhelyek és KKV-k közötti kapcsolatok létesítése/erősítése, valamint az IPR-adatok és a tudásmenedzsment területén mutatkozó hiányosságok orvoslása.

A KnowING IPR projekt első szakaszában a partnerség felmérte a régió országaiban a szellemi tulajdonjog területén mutatkozó kihívásokat (Challenge Map), amelyek alapján cselekvési tervet dolgozott ki (Action Plan). Megkezdődött továbbá annak a szabad hozzáférésű online platformnak (KnowING HUB) a kidolgozása, amely felhasználóit az IPR-menedzsmentben támogatja. 2020/21 fordulóján a konzorcium a platform működését kutatóintézetek, egyetemek és autóipari KKV-k bevonásával mintaprojekt keretében tesztelte. Jelenleg folyamatban van a projekt különböző tevékenységei során levont tanulságok alapján a szakpolitikai ajánlások kidolgozása.

A KnowING IPR projekt legfőbb eredménye a KnowING HUB nevű applikáció (https://knowing-ipr.eu/), amely számos szabadalmi adatbázis tartalmát hasznosítva támogatja felhasználóit szabadalmi kérvények benyújtásában és IPR-alapú együttműködések kialakításában. A kereshető adatbázis mellett a partnerség szakértői konzultációs lehetőséget is biztosít a platform felhasználóinak.

A projektbe való bekapcsolódás előnyei szervezeteknek:

  • gyakorlati és személyre szabott információk a szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatban;
  • részvétel elismert külföldi szakértők által tartott workshopokon;
  • bekapcsolódás a KnowING HUB gyakorlati tesztelésébe;
  • kapcsolatépítési lehetőség hazai és nemzetközi szinten.

A KnowING IPR 17 tagból álló és 13 országot képviselő partnerségét a szlovéniai Novo Mestóban működő Informatikai Kar fogja össze vezető partnerként. Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnerként vesz részt.

Projektadatok: