CE Responsible


CE Responsible

CE-Responsible

A CE Responsible projekt a társadalmilag felelős nonprofit és forprofit vállalkozások, civil szervezetek támogatását célozza, új együttműködések kiépítésével. Az Interreg Central Europe alapból támogatott projekt kiemelt célja a fenntarthatóság, azaz olyan kooperációs formák és modellek kialakítása, amelyek tartósan működtethetőek az elkövetkezendő években. 

A támogatás során a forprofit vállalkozások folyamatos segítséget kapnak a társadalmilag felelős működés kialakításában, ezzel párhuzamosan új kapcsolatokkal és tudással gazdagodhatnak, előrelépést érhetnek el a kapacitásbővítésben és így a működésük is stabilabbá válhat. Ennek érdekében workshopok, coaching szolgáltatás, B2B rendezvények, szakmai programok (pl. konferenciák) biztosítottak. A civil szektor szereplői – kiemelten a társadalmi vállalkozások – gyakorlati üzletfejlesztési tudáshoz férhetnek hozzá, új kapcsolatokat és ügyfélkört létesíthetnek és ezáltal jelentősen csökkenthetik a pályázati forrásoktól való függőségüket. 

A projekt alapját egy online szolgáltatói felület kidolgozása jelenti, amely 7 mintaeszköznek ad otthont. A platform az alábbi címen érhető el: https://net4socialimpact.eu. Szolgáltatásai: 

 • Kapcsolatépítési modul 
 • Interaktív ismerkedés modul (lunchsurfing)
 • Közösségi díjak 
 • Patronálási szolgáltatások 
 • Önkéntes adatbázis 
 • Kiemelt célterület: hátrányos helyzetűek támogatása 
 • Nemzetközi skálázódás támogatása

 A projektbe való bekapcsolódás előnyei az érdeklődő szervezetek számára:

 •  Társadalmilag felelős működés erősítése a KKV-k körében 
 • Kapacitásbővítés a társadalmi vállalkozások számára (anyagi és nem anyagi erőforrások), új célcsoportok elérése 
 • Nemzetközi kapcsolatok építése
 • Hozzájárulás a társadalmi és környezeti problémák enyhítéséhez
 • Pályázati és más, állami támogatásoktól való függőség csökkentése
 • A csatlakozott szervezetek láthatóságának növelése (promóciós támogatás) 
 • Alaptevékenység kibővítése, új célcsoportok elérése

A CE Responsible szlovén vezetéssel (E-Zavod, E-Institute Institute for Comprehensive Development Solutions), 11 projektpartner és rajtuk keresztül 9 ország közreműködésével valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Interreg Central Europe Program keretében megvalósuló projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnerként vesz részt.

Projektadatok: