Mezőgazdasági együttműködések - Made in Danube projekt

MADE IN DANUBE

Made in Danube


Transznacionális együttműködés a tudás piacképes termékekké és szolgálatásokká alakítása érdekében a Duna régió fenntartható társadalmáért

A 2017-ben kezdődött projekt a vállalkozások, kutatóhelyek, egyetemek és a közszféra szereplőinek együttműködésére építve egy platform kidolgozását célozta, melynek fő célja a Duna-menti régiókban tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások piacképességének javítása volt. A felületen az egyes szereplők kéréseket, illetve felajánlásokat tehettek közzé, elsősorban technológiai és üzletfejlesztési fókusszal. A platform segítségével kialakított új partnerségek határokon átívelő mintaprojekteket indítottak, elsősorban a fenntartható mezőgazdaság, a fenntartható erdőipar, valamint a bioenergetika területén. A projekt egyik legjelentősebb mérföldkövét a közép-európai fókuszú, fenntartható mezőgazdasággal foglalkozó stratégia kidolgozása jelentette, továbbá egy nemzetközi biogazdasági hálózat megalapítása.

A projekt a megvalósítás során nemzetközi partnertalálkozókkal, tudástranszfer-szolgáltatásokkal, képzésekkel (személyes és e-learning), rendezvényekkel (B2B találkozók, nemzetközi partnerkeresés, szakmai konferenciák, world café programok) és útmutatásokkal segítette a fenntartható megőgazdaságban érdekelt szervezeteket. Összesen 20 partneri együttműködés jött létre, amelyek több mint 40 vállalkozást foglaltak magukban. A létrehozott partnerségek a projekt három fő pilotkezdeményezéséhez kapcsolódtak: innovatív farmgazdálkodás támogatása (központ: Szlovákia), kompetenciaközpont megalapítása a faipari szektorban (központ: Horvátország); bioüzemanyagok fejlesztése (központ: Szerbia).

A projekt Danube németországi vezetéssel (Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center), összesen 14 projektpartner és rajtuk keresztül 7 ország közös munkájával, bevonásával valósult meg. A munka 2019-ben zárult, a célként kitűzött indikátorokat jelentősen túlteljesítve.

Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara partnerként vesz részt.

Projektadatok:
Vezető partner: Steinbeis Innovation GmbH, Steinbeis Europe Center (Németország)
Projekt teljes költségvetése: 1 901 275 EUR
Megvalósítási időszak: 2017-2019
Projekt hivatalos honlapja: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube