Bridge to Benefits


BRIDGE TO BENEFITS

A BKIK a nemzetközi projekttevékenysége révén aktívan nyitott a társadalmi hasznossággal bíró vállalkozási formák felé, és a jövőben újabb együttműködés kiépítésére törekszik a társadalmi vállalkozások és a forprofit szervezetek kooperációjának támogatása céljából.

Az elmúlt évek kutatásai alapján a kis- és mikrovállalkozások korlátozott eszközökkel rendelkeznek a társadalmilag hasznos projektek megvalósítása területén, noha egyre erősebb elvárás a gazdasági, üzleti szereplőktől is a fenntartható és felelős működés. Ez a horizontális eszmerendszer leginkább a nagyvállalatok és a tőkeerős középvállalkozások sajátja. A koronavírus-járvány és annak következményei azonban még inkább felerősítették és felértékelték a társadalmilag hasznos együttműködések fejlesztését és támogatásának jelentőségét. 

Ezek a körülmények és lehetőségek hívták életre a Bridge to Benefits – Mesterkurzus a felelős vállalkozásokért képzési programot.

A képzési program céljai:

A 2021 májusában induló Mesterkurzus célja a mikro- és kisvállalkozások fenntarthatóságának növelése egy társadalmi és környezeti hasznosságra fókuszáló tudásmegosztási folyamat biztosításával. Elvárás, hogy a képzés lehetőséget teremtsen a klasszikus vállalkozások és a társadalmi vállalkozások, civil szervezetek, illetve forprofit nagyvállalatok közötti együttműködések kialakítására.

A Mesterkurzus felépítése

A kurzus két nagy részből áll:

Több modulból álló, interaktív workshop-sorozat az alábbi modultematika mentén:

(1) CSR, fenntarthatóság, társadalmi befektetések: 2021. május 27. (csütörtök)
(2) civil-vállalati együttműködések szerepe és lehetőségei az üzleti életben: 2021. június 3. (csütörtök)
(3) üzlet- és projektfejlesztés a társadalmi és környezeti befektetések mentén: 2021. június 10.
(4) új marketing és kommunikációs lehetőségek a társadalmi és környezeti befektetések szolgálatában: 2021. június 17.  (csütörtök)
(5) üzleti és pénzügyi (újra)tervezés a társadalmi befektetések mentén: 2021. június 24.  (csütörtök)
(6) együttműködési lehetőségek, kooperáció, partnerség és pitch: 2021. június 29. (kedd)

Pilot projektek kidolgozása és megvalósítása 4-6 hónap alatt: a műhelymunka kapcsán kialakított koncepció modellezése a piacon visszacsatolással (inkubáció).

A képzési szakaszt egy pitch esemény zárja (2021. június 29.), mely során a résztvevő vállalkozások prezentálják a saját maguk által felvázolt fejlesztési irányokat, együttműködési lehetőségeket. A pitch eseményen legjobban szereplő 3-5 vállalkozásnak lehetősége nyílik arra, hogy részt vegyen a 6 hónapos inkubációs időszakban a kiválasztott nagyvállalattal és civil szervezettel.

Nagyvállalatok és nonprofit szervezetek: hatékony tudástranszfer

A modulok célja feltárni azokat az együttműködési területeket, ahol a résztvevők eredményesen együtt dolgozhatnak, és egyúttal felkészíteni őket együttműködési, partnerségi modell kidolgozására, megvalósítására. Ennek érdekében a képzési időszak alatt olyan nonprofit partnereket és nagyvállalatokat vonunk be, akik saját gyakorlataikkal, tapasztalataik megosztásával érdemben tudják ösztönözni ezt a munkát.

Szakmai partnerek, együttműködők, szervezők

A program megvalósítását és koordinációját a BKIK Projektmenedzsment Irodája végzi. Közreműködő szakmai partnerünk a Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. és Majoros Zsuzsanna társadalmi vállalkozási szakértő. 

Partnereink: