BRIDGE TO BENEFITS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bridge to Benefits kezdeményezést 2020 őszén hívta életre a BKIK és a Civil Impact Nonprofit Kft. A projekt keretében gyakorlati képzéseket és felkészítést nyújtunk elsősorban kisvállalkozásoknak, – civil szervezeteknek és nagyvállalatok bevonásával, közös projektek kidolgozása céljából. Valamennyi programunk térítésmentes, azonban a részvétel sikeres pályázati jelentkezéshez kötött.  

Jelen felhívás keretében olyan KKV-kat keresünk az ország egész területéről, akik nyitottak civil szervezetekkel és nagyvállalatokkal való együttműködésre, látják a kooperáció potenciális üzleti értékét, stratégiai céljaikhoz tudják kapcsolni azt, és ennek keretében részt vesznek a felkészítő mesterkurzusunkon. A sikeres pályázók teljes körű hozzáférést kapnak a képzési anyaghoz és a tervezett rendezvényekhez, facilitált projektépítéshez.

A pályázati felhívás célja:
 • a mikro- és kisvállalkozások fenntartható fejlesztése,
 • növelni, illetve stratégiai szintre emelve tudatosítani a társadalmi és környezeti hasznosságot a KKV-k üzleti működésében,
 • megismertetni a KKV-kat a fenntarthatóság alapfogalmaival és az abban rejlő piaci lehetőségekkel,
 • összekötni és elősegíteni az együttműködést a KKV-k és nagyvállalatok, továbbá a nonprofit szektor között, valamint megtalálni a hasonlóságokat a különböző szektorok képviselői között a tudástranszfer erősítése érdekében,
 • tudásmegosztás,
 • konkrét projekt- és üzletfejlesztés és az e köré épülő gondolkodás elindítása a résztevők körében.


A Bridge to Benefits Mesterkurzus számos lehetőséget tartogat a résztvevők számára a közös, pozitív társadalmi hatás elérése mellett. A kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások számára lehetőséget biztosít partnerkapcsolat-építésre, üzlet- és termékfejlesztésre, a versenyképesség növelésére, valamint a nemzetközi piacok felé való nyitásra. 


A Mesterkurzus két nagy részből áll: egy interaktív workshop sorozatból, majd egy azt követő közös projekt megvalósításából.

A modulok célja feltárni azokat az együttműködési területeket, ahol a résztvevők eredményesen együtt dolgozhatnak, és felkészíteni őket együttműködési, partnerségi modell kidolgozására, megvalósítására. Ennek érdekében vonunk be a képzési időszak alatt olyan nonprofit partnereket és nagyvállalatokat, akik saját jógyakorlataikkal, tapasztalataik megosztásával, tudástranszferrel tudják segíteni és ösztönözni ezt a munkát.

A modulokat egy folyamatos coaching, mentoring egészíti ki. Az egyéni tanácsadáson kapott visszajelzéseknek és támogatásnak köszönhetően a résztvevők a tanultakat rögtön be tudják építeni a működésükbe és vállalkozásfejlesztésükbe, valamint a mesterkurzus végére tervezett pitch előadásuk fejlesztésébe is.

1. szakasz: Interaktív workshop-sorozat 

6 modulból álló, interaktív workshop sorozat, mely 2021. április 22. – május 27. között fog megvalósulni az alábbi modultematikák mentén. 

1. CSR, fenntarthatóság, társadalmi és környezeti hasznosság – mit rejtenek e fogalmak, hogyan kapcsolódhatunk hozzájuk és egymáshoz?

Időpont: 2021. április 22.

A modul célja:

A jelentkezők megismerkednek egymással, továbbá a képzéshez tartozó fogalmakkal, tartalmukkal. A nap során nem csak arra derül fény, hogy a mindennapi életünkben is sokszor tudattalanul végzünk a fenntarthatósághoz kapcsolódó tevékenységeket, hanem arra is, hogy a résztvevők működésében, a különböző szektorok képviselői között is milyen sok közös pont határozható meg.

A modul várható eredménye:

A nap végére a résztvevők jobban megismerik egymást és az általuk képviselt szervezetek működési területeit, iparágát, a vállalkozások legfontosabb érintettjeit, továbbá azonosítják működésük azon jellemzőit, amik a leginkább hasonlóvá teszik az adott vállalkozást a nonprofit szektorhoz, illetve a nagyvállalatok világához. Megismerik a témakörhöz kapcsolódó főbb fogalmakat, azok üzleti tevékenységét, mechanizmusait, sajátosságait.

2. Civil-vállalati együttműködések szerepe és lehetőségei az üzleti életben

Időpont: 2021. április 29.

 A modul célja:

Megismerni a témakörhöz kapcsolódó jógyakorlatokat elsősorban nagyvállalati és civil szervezeti aspektusból. Megmutatjuk, hogy milyen üzleti értéke lehet egy társadalmi, környezeti befektetésnek, és milyen üzleti érdekeket, lehetőségeket is jelenthet a vállalati környezettel való aktív törődés. A képzés résztvevői megismerkednek a különböző együttműködési formákkal és lehetőségekkel.

A modul várható eredménye:

A képzés résztvevői elkezdik felfedezni azokat a szálakat a nagyvállalati példákon keresztül, melyekkel maguk is foglalkozhatnak, és amelyek lehetőséget jelenthetnek a saját vállalati működésükben is. A jógyakorlatok megismerése analógiák kialakítására ad lehetőséget és felvillanthat vállalható/követhető működési pályákat.

3. Üzlet- és projektfejlesztés a társadalmi és környezeti befektetések mentén

Időpont: 2021. május 6.

A modul célja:

Megmutatni a képzés résztvevői számára, hogy hogyan tudják úgy fejleszteni saját üzletüket, hogy az környezetileg és társadalmilag is hasznosabb, fenntarthatóbb vállalkozás legyen. Bevezetjük, hogy milyen gondolkodás, attitűd és új látószög szükséges a projektfejlesztéshez, hogyan tekintsünk a vállalkozásunk működésére a társadalmi helyzet és környezet fontosságának érvényesítése mellett, illetve hogy hogyan építhető ebből üzleti stratégia.

A modul várható eredménye:

A képzésen résztvevők csoportmunka során megvizsgálják vállalkozásuk lehetőségeit, társadalmi, környezeti és piaci környezetét és találhatnak pontokat, melyek újtípusú befektetések és üzleti megoldások létrehozására alkalmasak. Egy új kelléktárat, fókuszt kapnak az eddigi nézőpontjuk mellé, mely új gondolkodásmódot, emellett modern, fenntartható és jövőálló megoldásokat szülhet.

4. Új marketing és kommunikációs lehetőségek a társadalmi és környezeti befektetések szolgálatában

Időpont: 2021. május 13.

A modul célja:

Megmutatni a résztvevőknek, hogy a vállalkozás kommunikációs és a marketingfolyamatai hogyan tudják segíteni a társadalmi hasznosságú projekteket és fordítva: azaz e projektek miként hatnak a marketingkommunikációra. Cél bemutatni, hogyan lehet úgy társadalmi és környezeti hasznosságú projektet tervezni, hogy azok a vállalkozás értékesítési folyamatait szolgálják. Sőt, megmutatni azt is, hogyan lehet versenyelőny a fenntartható gondolkodásmód és stratégia. A résztvevőket bevezetjük a társadalmi hatásmérés alapjaiba, mely abban nyújt számukra segítséget, hogyan kell és érdemes adatokat és visszajelzéseket gyűjteni a társadalmi hasznosságukról, és mit olvashatnak ki ezekből az információkból, valamint a társadalmi haszon hogyan erősítheti hosszútávon az üzleti életképességet és jövőállóságot.

A modul várható eredménye:

A szervezetek képviselői megismerik a társadalmi és környezeti befektetésekhez kapcsolódó kommunikációs és marketinglehetőségeket, és betekintést kapnak abba is, hogy ezeket hogyan tudják saját értékesítési folyamataikhoz kapcsolni, és milyen előnyt jelenthet a piacon az e szempontokra való odafigyelés. Közelebb kerülnek saját folyamataik hatásmérési technikáihoz, melyek segítenek abban, hogy üzleti folyamataikat finomhangolják.

5. Üzleti és pénzügyi (újra)tervezés a társadalmi befektetések mentén

Időpont: 2021. május 20.

A modul célja:

A fenntartható működés, a jövőálló befektetések csak szigorú pénzügyi és üzleti tervezés mentén képzelhetők el. Ennek mentén a modul célja nem más, mint a pénzügyi, gazdasági és üzleti tervezéshez szükséges információk átadása. Hogyan lehet (újra)tervezni a folyamatokat úgy, hogy azok gazdaságilag is fenntarthatóvá tegyék a vállalkozás működését. Keressük a válaszokat arra, hogy milyen projektmenedzsment szükséges a folyamatok megvalósításához, és hogyan lehet a társadalmi, környezeti befektetések mentén külső forrásokat bevonni, milyen pályázati lehetőségek állnak a vállalkozás rendelkezésére, hogyan válhatnak azok elérhetővé.

A modul várható eredményei:

A képzés résztvevői eszközöket kapnak a kezükbe, hogy újragondolják és akár átalakítsák a gazdasági, üzleti folyamataikat a társadalmi és környezeti befektetések mentén. Inputokat kapnak ahhoz is, hogy milyen forráslehetőségeket lehet bevonni annak érdekében, hogy jövőálló és fenntartható vállalkozássá váljanak.

6. A Te utad! – együttműködési lehetőségek a vállalkozásod számára

Időpont: 2021. május 27.

A modul célja:

Az addig tanultak alapján feltérképezni azokat a pontokat a vállalkozás mindennapi működésében, ahol lehetőség van a társadalmi és környezeti befektetésekre. Milyen együttműködési lehetőségeket tud elképzelni a résztvevő, hogyan látja ezt a többi közreműködő. A modul során a képzésben résztvevő vállalkozások készülnek a pitchre is, így a fejlesztőmunka és közös gondolkodás során eszközöket kapnak ahhoz is (pitch, storytelling), hogy minél magasabb színvonalú pitcheket tudjanak megvalósítani.

A modul várható eredménye:

A képzés résztvevői segítséget kapnak, hogy megtalálják a vállalkozás működésében azokat a lehetséges kapcsolódási pontokat, melyek segítségével el tudnak indulni egy társadalmi és/vagy környezeti befektetésként működő pilot projekt fejlesztésével. E képzési nap során ahhoz is kommunikációs támogatást kapnak, hogy a lehető legjobban tudjanak felkészülni a pitchükre.

2. szakasz: Pitch 

A Bridge to Benefits Mesterkurzus mérföldköve az elméleti képzés zárásaként, nagyvállalati partnereink bevonásával. Az eseményhez azok a résztvevők csatlakozhatnak, akik legalább 4 modulon jelen voltak. Ők projektötleteik prezentálásával (pitch) mutatkozhatnak be, amely által lehetőségük nyílik a későbbi inkubációra. Időpont: 2021. május 27.

3. szakasz: Pilot projektek megvalósítása (4-6 hónap) 

A műhelymunka kapcsán kialakított együttműködések modellezése a piacon visszacsatolással (inkubáció). Tervezett időtartam: 2021 június – november. A pitching eseményen minden, a képzésben résztvevő vállalkozás egy vállalati vezetőkből, szakemberekből álló zsűri előtt prezentálja azt a társadalmi és/vagy környezeti hasznosságú projektjét, mellyel közelebb kerül vállalkozása fenntartható működéséhez. Az eseményen a grémium által legjobbnak ítélt 3-5 projekt és vállalkozás egy 6 hónapos fejlesztő, mentoring programban vehet részt.

A modulok kivitelezése személyesen vagy online történik, hatályos járványügyi intézkedéseknek eleget téve.


A Bridge to Benefits Mesterkurzuson való részvétel előnyei:

 • Új partnerkapcsolatok kiépítésének lehetősége, különösképp nagyvállalati és civil szereplőkkel
 • Pilot projektben részvételi lehetőség megvalósítóként
 • Többoldalú tudásmegosztási folyamatban részvétel

Felhívás kedvezményezett vállalkozásai:

Minimum kritériumok:

 • legalább 3 főt foglalkoztat
 • legalább 1 éve működik (cégbejegyzés legkésőbb 2019. december 31-ig)
 • legutolsó lezárt üzleti évben nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a 20 millió forintot
 • a vállalkozás nem áll végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt

Szakmai kritériumok (az egyes pontoknak való megfelelőség plusz pontszámot jelent):

 • közösségért tenni akarás
 • társadalmi innováció, felelősségvállalás fontossága
 • profilváltásban gondolkodás társadalmi hasznosságot illetően
 • stratégiai gondolkodás
 • fenntarthatósági stratégiával rendelkezés
 • területi megkötés nincsen

A projekt ütemezése:

2021. február – pályázati időszak
2021. március 5. – pályázatok kiértékelése, kiválasztás
2021. április 22. – május 27. Mesterkurzus 1. szakasz
2021. május 27. Mesterkurzus 2. szakasz
2021. június – november – Mesterkurzus 3. szakasz

A képzésbe való jelentkezés:

A képzésben való részvétel ingyenes.

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások jelen pályázati felhívás útján jelentkezhetnek a programba.

A pályázat tartalmi követelményeit tekintve tartalmaznia kell a nagyvállalatokkal és civil szervezetekkel együttműködésben megvalósítandó saját projekt koncepció céljait, elérni kívánt eredményeit, valamint elérni kívánt társadalmi hatását.

A pályázatokat elektronikus formában, ITT kell benyújtani.

A pályázati űrlap minta ITT tekinthető meg.   

A pályázati felhívás PDF formátumban letölthető ITT.                                                                       

A pályázati anyagok benyújtási határideje 2021. március 5. 12:00

A beérkezett jelentkezésekből legfeljebb 20 vállalkozás kerül kiválasztásra a szakértői zsűri által meghatározott alábbi szempontrendszer alapján.

Kiválasztási szempontok

A jelentkezőknek a fentiekben felsorolt minimum kritériumoknak kivétel nélkül meg kell felelniük, emellett a felsorolt szakmai kritériumok egyes megfelelősége esetében plusz pontszámot kaphatnak. A benyújtott pályázattal összesen 40 pont érhető el.

Szakmai partnerek, együttműködők, szervezők

A program megvalósítását és koordinációját a BKIK Projektmenedzsment Irodája végzi. Szakmai közreműködők: a Civil Impact Nonprofit Kft., valamint Majoros Zsuzsanna társadalmi vállalkozási szakértő.

A programba való részvételre felkért vállalatok többek között az élelmiszeripar, távközlés, energetika, kereskedelem, a bank- és tanácsadó szektor területén végzik tevékenységüket.

További információ

BKIK Projektmenedzsment Iroda
Web: https://nemzetkoziprojektek.bkik.hu/felelos-vallakozasok/bridge-to-benefits/
Email: projektiroda@bkik.hu